Bemiddeling is

een alternatief voor de rechtbank, een vertrouwelijk en vrijwillig onderhandelingsproces waarbij de bemiddelaar onpartijdig de betrokkenen helpt om samen tot een constructieve oplossing te komen.

Het werkt volgens de methode van interest-based onderhandelen.

De aandacht van de bemiddelaar gaat uit naar de inhoudelijke en relationele aspecten in de communicatie.

Het is de bedoeling dat men bewuste, weloverwogen keuzes maakt

die leiden naar een goede overeenkomst op lange termijn.

Voor welk conflict kan je beroep doen op een bemiddelaar?

Voor conflicten betreffende:

 • Problemen op de werkvloer in informele fase
 • Blijvende discussies met klanten of leveranciers
 • Intrafamiliale geschillen
 • ernstig verstoorde arbeidsrelaties
 • Nakende echtscheiding
 • Overige…

Het eerste gesprek : trajectbemiddeling

In het eerste gesprek gaan we samen na wat de beste manier kan zijn om met het conflict om te gaan.

We onderhandelen over wat er wel en niet werkt in de communicatie en installeren ‘spelregels’ over goede wil, respect, het vertrouwelijke karakter, de kosten,… (ev. schorsing van de gerechtelijke procedure).

Kiezen jullie voor bemiddeling als weg naar oplossing dan ondertekenen we een bemiddelingsprotocol waarin de afspraken samengevat worden.

Vandaar kunnen we dan verder werken richting een voor iedereen goede overeenkomst op basis van weloverwogen, bewuste keuzes.

Na de trajectbemiddeling kijken we in tweede instantie wat het conflict voor elk van de partijen precies inhoudt (de informatie).

We onderzoeken verder wat de afzonderlijke bezorgdheden en bekommernissen zijn.

Daarna bespreken we de mogelijke opties en werken we aan een overeenkomst die aan elk van de partijen een op lange termijn voldoende antwoord biedt.

Wist je dat…

 • Studies wijzen uit dat een overeenkomst die zelf onderhandeld is, veel beter nageleefd wordt.
 • Bemiddelingsakkoorden kunnen door de rechter gehomologeerd worden. Daardoor zijn ze afdwingbaar net zoals een door de rechter uitgesproken vonnis.
 • Als jullie bereid zijn om onder begeleiding van een bemiddelaar samen rond tafel te zitten, dan kunnen jullie de duurtijd en kostprijs van een conflict in eigen regie houden.

De rol van de bemiddelaar

Een bemiddelaar helpt zodat de betrokkenen zelf een oplossing vinden. Hij is een neutrale, onafhankelijke persoon. De bemiddelaar geeft geen oordeel, geen advies en beslist niet. Hij faciliteert de communicatie en stimuleert een win-win oplossing op lange termijn.

Kostprijs

De bemiddelaar wordt door de betrokkenen vergoed voor zijn prestaties. Meer info bij het eerste contact.

Hoe begin je eraan?

Bemiddeling is vrijwillig ! Niemand kan je daartoe dwingen. De voornaamste reden om aan bemiddeling te doen is: “Vooraleer het helemaal uit de hand loopt en er iemand van bovenaf gaat beslissen, kunnen we zelf, mits enige begeleiding tot een akkoord of enkele goede afspraken komen.”

Concreet
 1. geef aan de ander ook een folder en
 2. vertel dat jij voor jullie problematiek wil kijken of jullie door bemiddeling tot een oplossing of doorbraak zouden kunnen komen.
 3. Jij zegt dat je deze bemiddelaar gaat bellen, en dat je het als een begin van oplossing zou zien als de ander eveneens naar de bemiddelaar belt.
 4. Maak elk een afspraak op 0476 / 27 36 55 of op Schollaert.Bart@telenet.be.
 5. Tijdens het eerste gesprek samen kijken we wat voor jullie conflict de beste manier van aanpak is, en of we met bemiddeling verder tot zinvolle goede afspraken kunnen komen.

Info en links

http://www.fbc-cfm.be/nl
Federale Bemiddelingscommissie
Gedragscode en deontologie