Hoe verloopt een team-bemiddeling?

Situatie

Er spelen al een tijdje serieuze issues in een groep en de gevolgen worden merkbaar. Het lijkt me zeker de moeite om de mensen samen te zetten voor een gesprek ten gronde en om te bespreken hoe er opnieuw een gemeenschappelijke focus kan gevonden worden.

Insteek

De bemiddelaar helpt opdat jullie zelf een oplossing durven vinden. Hij is en blijft een neutrale onafhankelijke persoon. Hij vormt geen oordeel, verstrekt geen advies en beslist niet. Hij faciliteert jullie communicatie en stimuleert een win-win oplossing op lange termijn. “

Hoe starten?

De verantwoordelijke (HR, teamleider of zaakvoerder) contacteert de bemiddelaar per telefoon of mail. Daarna spreken we op het bedrijf de situatie door zodat duidelijk afspraken kunnen gemaakt worden. Een teambemiddeling vereist dat alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn en dat er een ruimte is waar ongestoord kan samengewerkt worden.

Mogelijke doelstellingen

Iedereen heeft een goed beeld van hoe de eigen persoon functioneert, samen met het team en het bedrijf in een continu integratief proces.

De mogelijke pijnpunten worden omgezet in een concreet afspraken-charter.

Het team engageert zich om met leiderschap om te gaan.

Concrete aspecten van team-zelfsturing zijn in de werking ingebracht.