Bemiddeling en coaching op de werkvloer

Situatie

Binnen de organisatie speelt er een en ander, en het is aan het escaleren. Vooraleer het uit de hand loopt, is het verstandig om alle betrokkenen rond de tafel te zetten voor een authentiek gesprek.

Bijvoorbeeld: re-integratie na ziekte, verzuimproblematiek, weerstanden, nog niet grensoverschrijdend gedrag, …

Insteek

Bemiddeling is een strikt vertrouwelijk en vrijwillig onderhandelingsproces waarbij de bemiddelaar kan helpen om samen tot een constructieve oplossing te komen. Als de communicatie stropt, is het professioneel zijn om een conflict-professional in te schakelen.“

“Als we deze professionele praktijk koppelen met het toekomstgerichte coachen, dan kan er een nieuw en verrijkt perspectief ontstaan. Een conflict zien we als een vorm van communicatie waarbij men (soms op vreemde manier) gehoord wil worden, en mits het goed aangepakt wordt, voor de mensen en organisatie zelf verbetering uit te halen is.” 

Hoe starten?

Algemeen: neem gerust met mij contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik maak u daarna snel een offerte op maat.

Wistjedat? Elke € die geïnvesteerd wordt in preventie, groepsontwikkeling, softskills, … levert 2.3 keer op. (minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop, meer gedragen organisatie, waardengericht werken, verantwoordelijkheid nemen, een positieve cultuur uitdragen, …. )